Alcohol

De politie kan het rijbewijs invorderen indien er sprake is van het rijden onder invloed van alcohol. Hieronder leest u meer over de regels en procedures die van toepassing zijn op het rijden onder invloed van alcohol. 

Wanneer wordt het rijbewijs ingevorderd vanwege rijden onder invloed?

Allereerst is van belang om een onderscheid te maken tussen beginnende bestuurders en ervaren bestuurders. 

Voor een beginnend bestuurder geldt een limiet van 88 Ugl (0,2 promille).

Voor een ervaren bestuurder geldt een limiet van 220 Ugl (0,5 promille)

Wat gebeurt er als u wordt staande gehouden?

Blaastest 

Als de politie het vermoeden heeft dat u onder invloed rijdt, zullen ze u verzoeken mee te werken aan een blaastest. U bent als bestuurder verplicht mee te werken. 

Ademanalyse

Als uit de blaastest blijkt dat u alcohol heeft gedronken, zal de politie u meenemen naar het bureau voor een ademanalyse. Uit de ademanalyse zal blijken hoeveel alcohol u in uw bloed heeft. Als u weigert krijgt u een hoge straf. 

Tegenonderzoek?

Mocht u zich niet kunnen verenigen met de uitslag van de ademanalyse dan kunt u een om tegenonderzoek vragen. Het tegenonderzoek bestaat uit bloedonderzoek. De kosten van dit onderzoek dient u zelf te betalen. 

Uw rijbewijs wordt ingevorderd en nu?

De Officier van Justitie moet binnen 10 dagen beslissen wat er met uw rijbewijs gaat gebeuren. Als de Officier van Justitie niet binnen deze termijn beslist, dan zal het rijbewijs onverwijld moeten worden geretourneerd. 

Als de Officier van Justitie beslist dat uw rijbewijs niet wordt teruggegeven zal hij vermelden voor hoelang het rijbewijs wordt ingehouden. U kunt de Officier van Justitie verzoeken uw rijbewijs eerder terug te geven. Mocht dit verzoek worden afgewezen, dan kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank.