Onze dienstverlening

Uw rijbewijs is ingevorderd. Er komt vanaf dit moment een hoop op u af. Onze advocaten kunnen u begeleiden in dit proces en u helpen uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen.

Wat kunt u doen tegen de invordering van uw rijbewijs?

Binnen 10 dagen moet de Officier van Justitie beslissen wat er met uw rijbewijs gebeurt. Neemt de Officier van Justitie niet binnen 10 dagen een beslissing, dan moet uw rijbewijs worden geretourneerd.

  • Verzoek tot teruggave rijbewijs

U kunt ervoor kiezen om binnen deze 10 dagen een verzoek aan de Officier van Justitie te sturen waarin u vraagt om uw rijbewijs terug te geven. In dit verzoek zal u duidelijk moeten maken waarom u uw rijbewijs dringend nodig heeft. U kunt er ook voor kiezen om af te wachten wat de Officier van Justitie beslist. De Officier van Justitie kan namelijk ook beslissen om u het rijbewijs terug te geven. U kunt dit verzoek zelf indienen, maar onze advocaten kunnen u hier ook bij helpen.

  • Klaagschriftprocedure

Wat als de Officier van Justitie heeft besloten om uw rijbewijs niet terug te geven? In dit geval bestaat de mogelijkheid om een klaagschrift bij de rechtbank in te dienen. In dit klaagschrift dient u goed te beschrijven waarom u het rijbewijs hard nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat u vanwege uw werk over het rijbewijs moet beschikken, maar ook als u bijvoorbeeld zorg moet dragen voor een familielid. U kunt ervoor kiezen om zelfstandig een klaagschrift in te dienen of om een advocaat in te schakelen. Na het indienen van het klaagschrift krijgt u een oproep van de rechtbank om op een zitting te verschijnen. Tijdens deze zitting krijgt u de mogelijkheid om te rechter ervan te overtuigen dat u een groot belang heeft om uw rijbewijs terug te krijgen.

Onze advocaten hebben veel ervaring met het indienen van een klaagschrift en helpen u graag om uw rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen.

  • Inhoudelijke zitting

Na de klaagschriftprocedure zult u van de rechtbank of het openbaar ministerie bericht ontvangen dat u moet verschijnen voor een inhoudelijke behandeling van uw strafzaak. U kunt van het OM een uitnodiging voor een hoorgesprek krijgen of u ontvangt een dagvaarding van de rechtbank. Het is belangrijk dat u tijdens de inhoudelijke behandeling wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. 

Wij kunnen u helpen uw rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen. Neem snel vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken en om een inschatting te krijgen van uw kansen.


Veelgestelde vragen

Het is logisch dat u na de invordering van uw rijbewijs met een hoop vragen zit. Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen. 

Lees meer

Direct contact

Neem zo snel mogelijk contact met ons op zodat we u kunnen helpen. 

Lees meer