Rijden onder invloed van alcohol

De politie kan het rijbewijs invorderen indien er sprake is van het rijden onder invloed van alcohol. Hieronder leest u meer over de regels en procedures die van toepassing zijn op het rijden onder invloed van alcohol.

Wanneer wordt het rijbewijs ingevorderd vanwege rijden onder invloed?

Allereerst is van belang om een onderscheid te maken tussen beginnende bestuurders en ervaren bestuurders.

Voor een beginnend bestuurder geldt een limiet van 88 Ugl (0,2 promille).

Voor een ervaren bestuurder geldt een limiet van 220 Ugl (0,5 promille)

Wat gebeurt er als u wordt staande gehouden?

Blaastest

Als de politie het vermoeden heeft dat u onder invloed rijdt, zullen ze u verzoeken mee te werken aan een blaastest. U bent als bestuurder verplicht mee te werken.

Ademanalyse

Als uit de blaastest blijkt dat u alcohol heeft gedronken, zal de politie u meenemen naar het bureau voor een ademanalyse. Uit de ademanalyse zal blijken hoeveel alcohol u in uw bloed heeft. Als u weigert krijgt u een hoge straf.

Tegenonderzoek?

Mocht u zich niet kunnen verenigen met de uitslag van de ademanalyse dan kunt u een om tegenonderzoek vragen. Het tegenonderzoek bestaat uit bloedonderzoek. De kosten van dit onderzoek dient u zelf te betalen.

Uw rijbewijs wordt ingevorderd en nu?

De Officier van Justitie moet binnen 10 dagen beslissen wat er met uw rijbewijs gaat gebeuren. Als de Officier van Justitie niet binnen deze termijn beslist, dan zal het rijbewijs onverwijld moeten worden geretourneerd.

Als de Officier van Justitie beslist dat uw rijbewijs niet wordt teruggegeven zal hij vermelden voor hoelang het rijbewijs wordt ingehouden. U kunt de Officier van Justitie verzoeken uw rijbewijs eerder terug te geven. Mocht dit verzoek worden afgewezen, dan kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Lees hier meer over de procedures


Direct contact

Neem zo snel mogelijk contact met ons op zodat we u kunnen helpen. 

Lees meer

Categorieën FAQ

U kunt het Openbaar Ministerie verzoeken om het rijbewijs aan u terug te geven. Gaat het OM daarmee niet akkoord, dan kunt u de rechtbank verzoeken om teruggave met een zogenaamd klaagschrift.

Recidive betekent dat u opnieuw een soortgelijk strafbaar feit begaat.

De eerste 5 jaar nadat u uw rijbewijs heeft gehaald bent u beginnend bestuurder. Heeft u op 16 jarige leeftijd uw rijbewijs gehaald, dan geldt een termijn van 7 jaren.

Een strafbeschikking is een straf die door het Openbaar Ministerie wordt opgelegd.

Vaak heeft u binnen een aantal werkdagen al een antwoord op het verzoek.

Nee, het is niet nodig om te wachten tot u de brief met de inhouding krijgt van het OM na maximaal 10 dagen. Onze advocaten kunnen bij het OM alvast informatie opvragen en het proces in gang zetten om het rijbewijs terug te krijgen.

De 10 dagen termijn houdt in dat de Officier van Justitie binnen 10 dagen na de invordering van het rijbewijs een beslissing over de inhouding moet nemen. Veelal beslist het Openbaar Ministerie dat het rijbewijs voor een bepaald aantal maanden wordt ingehouden

U kunt ervoor kiezen om zelfstandig een klaagschrift in te dienen of om een advocaat in te schakelen. Echter, het is altijd goed om toch een advocaat in te schakelen. U heeft 1 kans om uw rijbewijs eerder terug te krijgen. Onze advocaten weten precies hoe ze uw belang het beste kunnen beschrijven. De inschakeling van een van onze advocaten zorgt ervoor dat u een grote kans heeft uw rijbewijs terug te krijgen.

Bij een snelheidsovertreding zal u voor de kantonrechter moeten verschijnen. De politierechter behandelt zaken met betrekking tot rijden onder invloed.

Een dagvaarding wordt in beginsel in persoon aan u betekend. De dagvaarding wordt door een koerier van justitie uitgereikt, maar soms wordt de dagvaarding ook al op het politiebureau uitgereikt. Op deze manier is het voor alle partijen duidelijk dat u de dagvaarding heeft ontvangen.

Het puntenrijbewijs ziet op het rijden onder invloed. Het puntenrijbewijs geldt voor elke bestuurder.

Rijden tijdens een rijontzegging is een misdrijf. Er staan forse straffen op. U kunt zelf twee gevangenisstraf krijgen.

Uw persoonlijke omstandigheden zijn van cruciaal belang. U dient te beschrijven waarom de inhouding van het rijbewijs leidt tot onaanvaardbare gevolgen.

Als u een uitnodiging voor een OM hoorzitting ontvangt betekent dit dat de Officier van Justitie voornemens is om aan u een strafbeschikking op te leggen. Akkoord gaan met een strafbeschikking houdt in dat u schuld bekent en een aantekening op uw strafblad krijgt. Het is daarom verstandig om een advocaat mee te nemen naar het gesprek.

Bij teruggave stuurt het OM het rijbewijs terug aan u per aangetekende brief. Pas als u het rijbewijs echt (fysiek) hebt ontvangen, mag u weer rijden. Gaat u eerder rijden, dan bent u strafbaar en riskeert u gevangenisstraf.

- U heeft meer dan 50 km per uur te hard gereden met de auto of 30 km per uur te hard op een bromfiets; - U heeft gereden onder invloed van alcohol. Uw alcoholgehalte is hoger dan 1,3 promille. (Voor beginnend bestuurders ligt de grenswaarde op 0,8 promille); - Bij weigering mee te werken aan een bloed- of blaasonderzoek; - Gevaarlijk rijgedrag.

In principe heeft de politie uw toestemming nodig voor de medewerking aan de test. Als u weigert mee te werken kunt u echter een hoge straf krijgen.

De 10 dagen termijn houdt in dat de Officier van Justitie binnen 10 dagen na de invordering van het rijbewijs een beslissing over de inhouding moet nemen. Veelal beslist het Openbaar Ministerie dat het rijbewijs voor een bepaald aantal maanden wordt ingehouden

U kunt ervoor kiezen om zelfstandig een klaagschrift in te dienen of om een advocaat in te schakelen. Echter, het is altijd goed om toch een advocaat in te schakelen. U heeft 1 kans om uw rijbewijs eerder terug te krijgen. Onze advocaten weten precies hoe ze uw belang het beste kunnen beschrijven. De inschakeling van een van onze advocaten zorgt ervoor dat u een grote kans heeft uw rijbewijs terug te krijgen.

Hoelang u uw rijbewijs kwijt bent hangt af van een aantal omstandigheden. Zo is natuurlijk de mate van overschrijding van de toegestane snelheid van belang, maar ook bijvoorbeeld of er sprake is van recidive, een ongeval of van uw persoonlijke omstandigheden.

Uw persoonlijke omstandigheden zijn van cruciaal belang. U dient te beschrijven waarom de inhouding van het rijbewijs leidt tot onaanvaardbare gevolgen.

Vaak heeft u binnen een aantal werkdagen al een antwoord op het verzoek.

Nee, het is niet nodig om te wachten tot u de brief met de inhouding krijgt van het OM na maximaal 10 dagen. Onze advocaten kunnen bij het OM alvast informatie opvragen en het proces in gang zetten om het rijbewijs terug te krijgen.

Als u een uitnodiging voor een OM hoorzitting ontvangt betekent dit dat de Officier van Justitie voornemens is om aan u een strafbeschikking op te leggen. Akkoord gaan met een strafbeschikking houdt in dat u schuld bekent en een aantekening op uw strafblad krijgt. Het is daarom verstandig om een advocaat mee te nemen naar het gesprek.

Het puntenrijbewijs ziet op het rijden onder invloed. Het puntenrijbewijs geldt voor elke bestuurder.

Een door het CBR opgelegde cursus staat los van de invordering van het rijbewijs door het OM en de strafzaak. De politie kan een melding doen bij het CBR waarna een cursus kan worden opgelegd.

Rijden tijdens een rijontzegging is een misdrijf. Er staan forse straffen op. U kunt zelf twee gevangenisstraf krijgen.

Voor een beginnend bestuurder geldt een limiet van 88 Ugl (0,2 promille). Voor een ervaren bestuurder geldt een limiet van 220 Ugl (0,5 promille)

Ja. Rijden onder invloed is een misdrijf.

Mocht u zich niet kunnen verenigen met de uitslag van de ademanalyse dan kunt u een om tegenonderzoek vragen. Het tegenonderzoek bestaat uit bloedonderzoek. De kosten van dit onderzoek dient u zelf te betalen.

In principe heeft de politie uw toestemming nodig voor de medewerking aan de test. Als u weigert mee te werken kunt u echter een hoge straf krijgen.

Als u binnen 5 jaar twee keer wordt veroordeeld vanwege rijden onder invloed van alcohol en de laatste overtreding boven de 1,3 promille was, wordt uw rijbewijs van rechtswege ongeldig verklaard. Dit betekent dat u opnieuw een rijexamen zal moeten doen.

Een door het CBR opgelegde cursus staat los van de invordering van het rijbewijs door het OM en de strafzaak. De politie kan een melding doen bij het CBR waarna een cursus kan worden opgelegd.

Rijden tijdens een rijontzegging is een misdrijf. Er staan forse straffen op. U kunt zelf twee gevangenisstraf krijgen.

Uw persoonlijke omstandigheden zijn van cruciaal belang. U dient te beschrijven waarom de inhouding van het rijbewijs leidt tot onaanvaardbare gevolgen.

Als u een uitnodiging voor een OM hoorzitting ontvangt betekent dit dat de Officier van Justitie voornemens is om aan u een strafbeschikking op te leggen. Akkoord gaan met een strafbeschikking houdt in dat u schuld bekent en een aantekening op uw strafblad krijgt. Het is daarom verstandig om een advocaat mee te nemen naar het gesprek.

Bij welke snelheidsovertreding mag mijn rijbewijs worden ingevorderd? U heeft meer dan 50 km per uur te hard gereden buiten de bebouwde kom met de auto; U heeft 30 km per uur te hard gereden binnen de bebouwde kom; U heeft 30 km per uur te hard op een bromfiets.

Hoelang u uw rijbewijs kwijt bent hangt af van een aantal omstandigheden. Zo is natuurlijk de mate van overschrijding van de toegestane snelheid van belang, maar ook bijvoorbeeld of er sprake is van recidive, een ongeval of van uw persoonlijke omstandigheden.

Hoelang u uw rijbewijs kwijt bent hangt af van een aantal omstandigheden. Zo is natuurlijk de mate van overschrijding van de toegestane snelheid van belang, maar ook bijvoorbeeld of er sprake is van recidive, een ongeval of van uw persoonlijke omstandigheden.

Uw persoonlijke omstandigheden zijn van cruciaal belang. U dient te beschrijven waarom de inhouding van het rijbewijs leidt tot onaanvaardbare gevolgen.

Op de gemeten snelheid is altijd een correctie van toepassing. Onder de 100 km per uur geldt een correctie van 3 km per uur. Boven de 100 km per uur geldt een correctie van 3% van de gemeten snelheid.

U kunt uw flitsfoto opvragen via de website van het CJIB. Ook wij kunnen uw dossier (inclusief foto) voor u opvragen.

Rijden tijdens een rijontzegging is een misdrijf. Er staan forse straffen op. U kunt zelf twee gevangenisstraf krijgen.

Een door het CBR opgelegde cursus staat los van de invordering van het rijbewijs door het OM en de strafzaak. De politie kan een melding doen bij het CBR waarna een cursus kan worden opgelegd.

U kunt het Openbaar Ministerie verzoeken om het rijbewijs aan u terug te geven. Gaat het OM daarmee niet akkoord, dan kunt u de rechtbank verzoeken om teruggave met een zogenaamd klaagschrift.

Als u een uitnodiging voor een OM hoorzitting ontvangt betekent dit dat de Officier van Justitie voornemens is om aan u een strafbeschikking op te leggen. Akkoord gaan met een strafbeschikking houdt in dat u schuld bekent en een aantekening op uw strafblad krijgt. Het is daarom verstandig om een advocaat mee te nemen naar het gesprek.

Bij een snelheidsovertreding zal u voor de kantonrechter moeten verschijnen. De politierechter behandelt zaken met betrekking tot rijden onder invloed.

Een dagvaarding wordt in beginsel in persoon aan u betekend. De dagvaarding wordt door een koerier van justitie uitgereikt, maar soms wordt de dagvaarding ook al op het politiebureau uitgereikt. Op deze manier is het voor alle partijen duidelijk dat u de dagvaarding heeft ontvangen.

Als u een uitnodiging voor een OM hoorzitting ontvangt betekent dit dat de Officier van Justitie voornemens is om aan u een strafbeschikking op te leggen. Akkoord gaan met een strafbeschikking houdt in dat u schuld bekent en een aantekening op uw strafblad krijgt. Het is daarom verstandig om een advocaat mee te nemen naar het gesprek.

Als u vanwege een goede reden niet aanwezig kunt zijn bij de behandeling van uw zaak, dan kunt u de rechtbank verzoeken om uw zaak uit te stellen. Dit wordt ook wel een aanhoudingsverzoek genoemd. U of uw advocaat kan bij de griffie van de rechtbank een aanhoudingsverzoek indienen. Het is belangrijk dat u daadwerkelijk een goede reden heeft zoals bijvoorbeeld ziekte (en onderbouwing daarvan). De rechter kan beslissen om de zaak niet uit te stellen en toch te behandelen, u kunt dan bij verstek worden veroordeeld.

Het puntenrijbewijs ziet op het rijden onder invloed. Het puntenrijbewijs geldt voor elke bestuurder.

Als u binnen 5 jaar twee keer wordt veroordeeld vanwege rijden onder invloed van alcohol en de laatste overtreding boven de 1,3 promille was, wordt uw rijbewijs van rechtswege ongeldig verklaard. Dit betekent dat u opnieuw een rijexamen zal moeten doen.

Een strafbeschikking is een straf die door het Openbaar Ministerie wordt opgelegd.