Invordering rijbewijs en Alcohol

Wat gebeurt er als ik weiger mee te werken aan een ademanalyse?

In principe heeft de politie uw toestemming nodig voor de medewerking aan de test. Als u weigert mee te werken kunt u echter een hoge straf krijgen.

In principe heeft de politie uw toestemming nodig voor de medewerking aan de test. Als u weigert mee te werken kunt u echter een hoge straf krijgen.

De LOVS richtlijn geeft als strafmaat: 

- 9 maanden onvoorwaardelijke rijontzegging;

- Boete van €1.000.

De bovengenoemde straf is echter een richtlijn. Dit betekent dat een rechter van deze straf af kan wijken. Diverse omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de straf toch hoger of lager uitvalt. U kunt onze advocaten vragen een inschatting te maken van de strafmaat. 

Naast de bovengenoemde straf wordt er ook een melding gedaan bij het CBR. Het CBR kan u een maatregel opleggen.