De inhoudelijke behandeling

U heeft een dagvaarding ontvangen en u moet voor de politierechter of de kantonrechter verschijnen. Hieronder leest u meer over de inhoudelijke behandeling van uw strafzaak. 

Welk soort rechter behandelt mijn strafzaak?

Bij een snelheidsovertreding zal u voor de kantonrechter moeten verschijnen. De politierechter behandelt zaken met betrekking tot rijden onder invloed. 

Moet ik bij de inhoudelijke behandeling aanwezig zijn?

U bent in principe niet verplicht bij de zitting aanwezig te zijn. U kunt uw advocaat vooraf machtigen namens u het woord te voeren. Als u niet komt en ook uw advocaat niet machtigt kan een rechter u als nog veroordelen. De rechter kan het vonnis wijzen zonder dat u aanwezig bent. Dit heet een verstekvonnis. U krijgt daarna een brief met de inhoud van het vonnis.

Vaak is het wel in uw voordeel om bij de behandeling van uw zaak aanwezig te zijn. Dit biedt u de gelegenheid om uw kant van het verhaal te vertellen of om de rechter(s) te informeren over uw persoonlijke omstandigheden.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn bij de behandeling van mijn zaak?

Als u vanwege een goede reden niet aanwezig kunt zijn bij de behandeling van uw zaak, dan kunt u de rechtbank verzoeken om uw zaak uit te stellen. Dit wordt ook wel een aanhoudingsverzoek genoemd. U of uw advocaat kan bij de griffie van de rechtbank een aanhoudingsverzoek indienen. Het is belangrijk dat u daadwerkelijk een goede reden heeft zoals bijvoorbeeld ziekte (en onderbouwing daarvan). De rechter kan beslissen om de zaak niet uit te stellen en toch te behandelen, u kunt dan bij verstek worden veroordeeld.

Welke straffen kunnen er worden opgelegd?

* een boete;

* een taakstraf;

* een (voorwaardelijke) rijontzegging:

* een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. 

Onze advocaten kunnen u adviseren over de te verwachte straf, neem contact op voor een inschatting.