Invordering rijbewijs en Het proces

Wat betekent de 10 dagen termijn?

De 10 dagen termijn houdt in dat de Officier van Justitie binnen 10 dagen na de invordering van het rijbewijs een beslissing over de inhouding moet nemen. Veelal beslist het Openbaar Ministerie dat het rijbewijs voor een bepaald aantal maanden wordt ingehouden

Gerelateerde vragen