Het proces en inhoudelijke behandeling

Moet ik aanwezig zijn bij de inhoudelijke behandeling van mijn strafzaak?

Dat is in beginsel niet verplicht.

U bent in principe niet verplicht bij de zitting aanwezig te zijn. U kunt uw advocaat vooraf machtigen namens u het woord te voeren. Als u niet komt en ook uw advocaat niet machtigt kan een rechter u als nog veroordelen. De rechter kan het vonnis wijzen zonder dat u aanwezig bent. Dit heet een verstekvonnis. U krijgt daarna een brief met de inhoud van het vonnis.

Vaak is het wel in uw voordeel om bij de behandeling van uw zaak aanwezig te zijn. Dit biedt u de gelegenheid om uw kant van het verhaal te vertellen of om de rechter(s) te informeren over uw persoonlijke omstandigheden.